Стипендије за студенте Мегатренд универзитетаCentar za razvoj karijere i savetovanje studenata Megatrend univerziteta, u saradnji sa Obrazovnim Centrom EQUILIBRIO, obezbedio je studentima Megatrenda mogućnost da apliciraju za stipenije iz domena stranih jezika.
Opšte informacije:
U ponudi su sledeći kursevi:
-   Opšti kursevi španskog jezika (uz izdavanje Međunarodnog jezičkog pasoša)
-    Pripremni kursevi za polaganje TOEFL ispita
-    Pripremni kursevi za polaganje IELTS ispita
U ponudi je ukupno 15 stipendija, i to:
-    6 stipendija sa pokrivenim 100% iznosom cene kursa (po dve stipenije za svaki ponuđeni kurs)
-    9  stipendija sa pokrivenim 50% iznosom cene kursa (student koji dobije ovu stipendiju plaća preostalih 50% od ukupne cene kursa).

Preuzmite formular za prijavu

 

 

2012-03-05